अश्वत्थामा

अश्वत्थामा ही व्यक्तिरेखा महाभारतात वर्णिली आहे…
पण..
मी विचार केला..

अश्वत्थामा ही एक वृत्ती म्हणावी का?

अशी वृत्ती जी साधनेच्या पावित्र्यापुढे विनीत होते, गुडघे टेकते आणि मनोनिग्रहाच्या “तेला”ची मागणी करते…

स्वभावजन्य किंवा परिस्थितीजन्य, मुळात सोज्वळ असलेली वृत्ती, भाळीचा “पुण्य-कांत-मणी” गमावते…भाळी “जखम” होते आणि त्यासाठी मनोनिग्रहाच्या “तेला”ची मागणी…जेणेकरून मूळ सोज्वळ भाव परत यावा…

नर्मदा परिक्रमा करणा-या काही साधकांना अश्वत्थामा भेटतो असा प्रवाद आहे..

मधुसूदन थत्ते
०५-१२-२०१५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *